גלגל שיניים עם חץ ספירלי במרכזו

גלגל שיניים עם חץ ספירלי במרכזו

גלגל שיניים עם חץ ספירלי במרכזו