תקע חמשל עם כבל שמקיף אותו כמעגל

תקע חמשל עם כבל שמקיף אותו כמעגל

תקע חמשל עם כבל שמקיף אותו כמעגל