השכרת גנרטורים לבמת הופעות באיצטדיון כדורגל

במת הופעות באיצטדיון כדורגל - השכרת גנרטורים של אלרם