גנרטור להשכרה ועגלת תאורה – אלרם

השכרת גנרטור ועגלת תאורה - אלרם

עגלת תאורה בעלת 4 פנסים וגנרטור להשכרה אלרם