מזגן נייד בתפוקה של 35 טון קרור

מזגן נייד בתפוקה של 35 טון קרור - אלרם גנרטורים

מזגן נייד בתפוקת 35 טון קרור – אלרם גנרטורים בע"מ