מזגן נייד בתפוקה של 50 טון קרור

מזגן נייד בתפוקה של 50 טון קרור - אלרם גנרטורים

מזגן נייד בתפוקה של 50 טון קרור – אלרם גנרטורים בע"מ