צילר נייד בתפוקה של 150 טון קרור – אלרם

צ'ילרים להשכרה בתפוקה של 150 טון קרור להשכרה - אלרם גנרטורים

השכרת צ'ילר נייד בתפוקה של 150 טון קרור – אלרם גנרטורים בע"מ