צילר נייד בתפוקה של 150 טון קרור – אלרם

השכרת צ'ילרים ניידים בתפוקה של 150 טון קרור - אלרם גנרטורים

צילר נייד בתפוקה של 150 טון קרור להשכרה – אלרם גנרטורים