מזגן נייד בתפוקה של 15 טון קרור

מזגן נייד בתפוקה של 15 טון קרור - אלרם גנרטורים

מזגן נייד בתפוקה של 15 טון קרור