מיכלית 700×465 – אלרם

משאית אלרם גנרטורים הנושאת מיכלית דלק לגנרטורים

משאית של חברת אלרם גנרטורים הנושאת מיכלית דלק לגנרטורים