גנרטור דיזל להשכרה אלרם

גנרטור דיזל להשכרה

גנרטור מסוג AC 2250 באלרם